Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Rozhovor so zakladateľom Kamzík 1000+

Naše občianske združenie dostalo nebývalú a nečakanú podporu zo strany bežeckej komunity združenej pod názvom Kamzík 1000+. Pre nás bolo podstatné, že každý rok si vyberajú tri dobročinné aktivity (v roku 2021 to bolo okrem nás aj Post Bellum SK a Pes v núdzi) a prideľujú im tzv. „kilometrovné“, kedy sa pre obdarované organizácie zbierajú finančné prostriedky z každého jedného behu. Po vyhodnotení celoročnej aktivity nám poslali neobyčajne veľkorysý dar vo výške 3.410,71€. (!)

O ich hlavnej činnosti sa dozviete na tomto linku: Kamzík 1000+

Dušou Kamzík 1000+ je jeho zakladateľ Ján Piroščák, ktorému sme položili niekoľko otázok:

  1. Keby si mal tromi vetami objasniť úplne neznalému človeku – čo je to Kamzík 1000+?

Bežecký projekt, vhodný aj pre nebežcov či turistov s charitatívnou myšlienkou. Účastníci si môžu prebehnúť/prejsť rôzne trasy, spoznať miesta, kde by sa pravdepodobne nedostali, pričom donori za nimi prebehnuté kilometre prispejú na charitu, komunitné aktivity, podporu športovcov.

  1. Ako vznikla aktivita Kamzík 1000+?

Na začiatku bola poznámka jedného kamaráta bežca, ktorý si „poťažkal“, že keď chce nabehať výškové metre, musí ísť do Tatier. Moja odpoveď bola, že nemusí, že sa to dá nabehať aj na Kamzíku v Bratislave (439 m n. m.) a bez toho, aby musel krúžiť hore dole po tom istom chodníku. 

Pospájal som miesta a chodníky na Kamzíku, ktorými som behal, resp. ktoré som poznal z minulosti, pridal 2 nové, ktorými som dovtedy nešiel (aby sa nešlo 2x po tom istom chodníku) a vznikla trasa Kamzík 1000+ so 6 výbehmi a zbehmi na Kamzík, neskôr premenovaná na trasu Kamzík 1000+ Klasik. 

Na začiatku teda nebol nápad vytvoriť projekt, akým je Kamzík 1000+ teraz, ani som nepremýšľal nad tým, či budú ďalšie trasy. Cieľom bolo vytvoriť trasu s 1000+ výškovými metrami a zverejniť ju, aby ju ľudia mohli behať. Na podporu spoznania trasy som v máji 2015 urobil súťažné kolo trvajúce 9 dní, kde si ľudia sami merali časy a posielali mi ich. T.j. to, čo je dnes známe pod názvom virtuálne preteky.

  1. Vytvoriť virtuálne preteky sa na prvý pohľad zdá jednoduchšie, ako to asi je. Čo bolo pri rozbiehaní takejto aktivity najťažšie? Ako sa ti podarilo dať dokopy takú skupinu bežcov?

Neviem vyhodnotiť, čo bolo pri rozbiehaní Kamzík 1000+ najťažšie. Ako uvádzam vyššie, na začiatku nebolo cieľom robiť virtuálne preteky ani projekt, a teda som nič nerozbiehal :). Vytvoril som trasu, zverejnil ju, urobil súťažné kolo. Tým sa to rozbehlo…

… a potom to pokračovalo. Ďalšia trasa vznikla úpravou pôvodnej trasy na základe odozvy bežcov, ktorí mali obavy z jedného technického zbehu (známy pod názvom 3. zbeh trasy Klasik), tak som ten zbeh, technicky náročný, vymenil za iný (vznikla trasa Bejby). Potom prišla trasa Skyrace ako reakcia na prosbu bežca, ktorý sa chystal na Ješted Skyrace a na trase Klasik mu chýbalo 5 km… Dnes máme v portfóliu oproti tomu aj dĺžkovo a prevýšením celkom oddychové trasy 🙂 (Aktuálny zoznam trás: www.kamzik1000plus.sk/trasy.)

Neskôr vznikol projekt Kamzík 1000+ kilometrovné pre podporu užitočných aktivít, ako je napr. aj o.z. Sloboda pohybu, a čiastočne aj preto, aby sme motivovali bežcov behať trasy nielen počas súťažného kola. V projekte kilometrovné premieňajú donori bežcami nabehané kilometre za financie, pričom každá trasa má inú sumu kilometrovného, ktorá sa odvíja od počtu kilometrov trasy, plus sumu na konkrétnu trasu ovplyvňujú aj donori –  niektorí prispievajú na každú trasu, iní na vybrané trasy.

Bežci pribúdali postupne, niektorí si zabehli len raz a len súťažné kolo (každý rok sú 2 súťažné kolá), iní viackrát a aj počas roku, ďalší behávajú pravidelne. Pre túto skupinu bežcov vznikli špeciálne výzvy 50+ Kamzík 1000+, Kamzík 8000+, Kamzík 3×3… K trasám, ktoré som vytvoril, postupne pribudli trasy vytvorené inými bežcami nielen na Kamzíku a v okolí Bratislavy (Pajštún, Marianka), ale aj mimo nej (Nitra, Košice).

Takto sa podarilo dať dokopy takú skupinu bežcov – čo je obsiahla odpoveď na Tvoju otázku. 🙂

  1. Už nejaký čas podporuješ rôzne naozaj dobročinné aktivity cez tzv. „Kilometrovné“, podľa čoho sa rozhoduješ, ktoré budú v danom roku bežci a aj celá aktivita sponzorovať?

Opäť ako celý projekt Kamzík 1000+, nie je to niečo, čo malo dopredu naplánované pravidlá, kritériá vyhodnocovania. Je to čiastočne pocitové, intuitívne, vzniká to postupne. 

Vždy som mal blízko k oblasti neziskoviek, športu a pod. Časť „tipov“ získavam z toho, že poznám, čo konkrétne neziskovky robia. Ďalší zdroj možných prijímateľov kilometrovného prichádza počas celého roku z toho, čo si napr. prečítam v novinách – príbehy, rozhovory, alebo čo spomenú bežci, z ktorých mi niektorí dávajú tipy aj sami. To, čo ma zaujme, si odkladám, značím. Na konci roku si poznámky prejdem a rozhodujeme sa, koho zaradíme do projektu kilometrovného pre ďalší rok. Ostatní zostávajú v zozname pre ďalšie roky. Každý rok sa prijímatelia kilometrovného menia, doteraz ich už bolo 22, bežci v rámci projektu kilometrovné odbehli 6430 behov a na 221 243 km pre prijímateľov „vybehali“ 58 221,83 € (príspevky donorov a bežcov).

Projekt Kamzík 1000+ kilometrovné podporuje aktivity, ktoré často nie sú verejne príliš známe, nie sú spojené so silnými osobnými príbehmi, ale robia užitočné a potrebné aktivity. Myslíme si, že podporiť ich je rovnako dôležité, ako podporiť projekty, ktoré sú viac „na očiach“. To isté platí pri podpore športovcov, ktorých popri charitatívnych a komunitných aktivitách tiež zaraďujeme do projektu kilometrovné. 

  1. Ako si prišiel na OZ Sloboda pohybu? 

Ako som uvádzal vyššie, mám blízko k neziskovkám a pohybujem sa veľa rokov v komunite bratislavských ochranárov, okrem iného aj v aktivitách „dreveničiarskej“ ZO 6 SZOPK. A odtiaľ je blízko k o.z. Sloboda pohybu, keďže Sloboda pohybu opravovala salaš Obrubovanec, kde ste spolupracovali aj s Jakubom a Maňom Hubovcami. Už si presne nepamätám, kde som sa o o.z. Sloboda pohybu dozvedel. Pravdepodobne v nejakom článku na webe, kde ste písali o oprave salaša a potom aj na stretnutí ZO6+ZO7+ZO13 priamo od Maňa Hubu. Tak ste sa dostali do môjho zoznamu „užitočných aktivít a činností“. 🙂

  1. Mal si nejaké reakcie ohľadom nášho OZ aj od bežcov?

Pozitívne, vaša činnosť ich zaujala, viacerí z nich sú aj turisti, ktorí chodia po horách a využívajú útulne. A to sme ešte nezverejnili, že časť financií, ktoré ste získali z projektu Kamzík 1000+ kilometrovné 2021, plánujete použiť na postavenie útulne v sedle Priehyba v Nízkych Tatrách. Minimálne ja to veľmi oceňujem –  v Priehybe som počas mojich prechodov Nízkymi Tatrami viackrát nocoval a hovoril som si, keby tu bola nejaká útulňa… Andrejcová je priskoro a na Ramžu je zo Šumiaca/Télgartu na jeden deň šlapania s naloženým batohom dosť ďaleko.

  1. Čo si má náš čitateľ predstaviť pod pojmom „donori“ a ako to funguje?

Donori sú ľudia (a viacerí majú blízko aj k behaniu), vďaka ktorým sa hlavná myšlienka projektu Kamzík 1000+ kilometrovné – teda premena odbehnutých kilometrov na podporu užitočných aktivít – môže realizovať. Práve oni totiž poskytujú financie, ktorými za bežcov „platíme“ za odbehnutie konkrétnej trasy. 

Konkrétnejšie: Každá trasa, zaradená do projektu Kamzík 1000+, má svoju hodnotu kilometrovného, teda pridelenú sumu, ktorú môže bežec venovať na podporu vybraných projektov (napr. za prebehnutie trasy Klasik 4,62 €, ak ju bežec beží vo verzii „double“, je to až 18,49 €). 

Túto sumu poskytnú donori za každé prebehnutie trasy, pod podmienkou, že bežec trasu zabehne a o svojom behu pošle záznam cez webový formulár. Vo formulári vyberie prijímateľa, ktorému chce vybehané kilometrovné darovať, alebo zvolí možnosť rozdeliť toto kilometrovné rovnomerne medzi všetkých prijímateľov. Plus aj sám  môže prispieť vlastným finančným príspevkom podľa uváženia.

Vybehané kilometrovné od donorov a finančné prostriedky bežcov sa priebežne spočítavajú a zverejňujú. Po skončení kalendárneho roku dostanú vybehané financie prijímatelia kilometrovného pre príslušný rok a  ich použitie zdokladujú.

  1. Sú bežci zároveň aj turisti, ktorí potom sledujú snahy o vylepšovanie útulní/turistickej infraštruktúry?

Odpoveď je pri otázke 5. Áno, mnohí bežci sú aj turisti, sledujú a oceňujú snahy vylepšovať útulne, turistickú infraštruktúru a aj ich využívajú.

Ďakujeme za rozhovor.

=======

Naše OZ využije finančný dar na výstavbu turistických útulní, okrem spomínanej bivakovacej búdy v sedle Priehyba plánujeme výstavbu útulní aj vo Veľkej Fatre, či na Rudnej magistrále. Veľmi ďakujeme J. Piroščákovi aj bežcom za podporu, po skončení sezóny pripravíme správu ako sme finančné prostriedky využili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to top