Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Revitalizácia studničky Urbánka

Na svahoch Pezinskej Malej homole, medzi vinohradmi sa skrýva prekrásne, ale v súčasnosti zanedbané miesto – studnička Urbánka, ktorá sa nachádza na týchto súradniciach.

Naše OZ Sloboda pohybu v spolupráci s mestom Pezinok, Zelenou hliadkou Pezinok a Iniciatívou Pod stromami, chystá revitalizáciu studničky 1.9.2021.
Edit: tu si prečítajte správu z akcie.

Zámerom je vyčistiť celý areál od smetia a napadaného dreva, presvetliť priestor prerezaním prehusteného porastu a vybudovanie oddychového zázemia – lavičky, stolík a ohnisko. Zvažovali sme, že ohnisko by nebolo súčasťou areálu, ale takmer naisto by ho tu návštevníci vytvorili, preto bude lepšie urobiť ho poriadne a zlegalizovať, ako by sme riskovali, že vznikne „nadivoko“.

Celý zámer je iniciatívou v smere „Pezinského lesoparku“, chceli by sme týmto spôsobom ukázať, že milovníci Malých Karpát a občania Pezinka sú schopní zveľadiť svoje prostredie a postupne prejsť od primárne hospodárskeho využívania lesov, k rekreačnej a turistickej funkcii územia.

Kroky na realizáciu by mali obsahovať prinajmenšom nasledovné:

 • dohoda s mestom Pezinok (ktoré je majiteľom pozemku) ✔︎
 • vyhlásiť brigádu ✔︎
 • vybaviť vjazd pre auto na dovoz náradia a materiálu ✔︎
 • zabezpečiť pitný režim a občerstvenie pre brigádnikov ✔︎
 • zrezať konáre a kroviny, ktoré najviac bránia svetlu ✔︎
 • zriadiť ohnisko a obložiť kameňmi (až po schválení úradmi v Pezinku) ✔︎
 • z miestneho materiálu narezať/naštiepať trámy na lavičky ✔︎
 • vyrobiť a osadiť lavičky, prípadne stolík pre oddychovú zónu ✔︎
 • zhromaždiť použiteľné drevo do „drevárne“ pri ohnisku ✔︎
 • prípadne urobiť trstinovú strechu nad drevárňou ✔︎
 • poukladať smeti vedľa cesty a zabezpečiť odvoz traktorom do zberného dvora ✔︎
 • umiestniť tabuľku – udržujte poriadok a svoje smeti si vezmite so sebou
 • k studničke nachystať tabuľku s oznamom o kvalite vody
 • po pár dňoch odobrať zo studničky vodu a dať na rozbor
 • výsledok analýzy zavesiť k studničke
 • vytvoriť s odborníkmi zoznam zaujímavých a chránených živočíchov a urobiť k tomu náučnú tabuľu
 • spropagovať výsledok občanom Pezinka a návštevníkom Malých Karpát ✔︎

Potrebný materiál a náradie:

 • hrable, motyky, rýľ, krompáč, lopaty
 • mačeta OZSP
 • motorová píla s príslušenstvom
 • krovinorez + orezávačka na predĺženej rúčke OZSP
 • jemnejšie píly na tesársku a stolársku robotu OZSP
 • sekery na hrubú robotu aj vyrezávanie OZSP
 • tesárske sekery, hrubovací a stolársky hoblík OZSP
 • malý skladací ponk, svorky OZSP
 • 2x koza na pílenie dreva
 • tesárske dláta, drevené kladivo OZSP
 • guľatá rašpľa s vrtákom OZSP
 • rašpľa, pilník OZSP
 • obojručák OZSP (ešte jeden by sa zišiel)
 • skrutky, klince, skrutkovač, vrták OZSP
 • tŕstie na zastrešenie drevárne (VN Vinosady?)
 • špagát na vyviazanie krytiny
 • ľanový olej 1-2 litre
 • štetce
 • fúrik
 • gril (na opaľovanie kolov a potom klobásku)

Scroll to top