Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Sprevádzanie

Sprevádzanie návštevníkov do prírody môže mať veľa foriem, preto nepovažujeme túto kapitolu na stránke ani zďaleka za ukončenú. Vymenujme si zopár príkladov a námetov.

 • Pozorovanie divej zveri v prírode a teraz nemáme na mysli nutne jej zakrmovanie pred nejakým posedom. Hovoríme o skutočnom, aj keď nie vždy garantovanom pozorovaní zveri v jej prirodzenom prostredí. Čítanie zo stôp, rozprávanie o živote zvierat, spojené s táborením v prírode. Sledovanie vtákov, poznávanie druhov podľa spevu, atď.
 • Sprevádzanie prírodným prostredím, náučný výklad o biotope a vzťahov v ňom, poznávanie stromov, rastlín, hmyzu…
 • Sprevádzanie osvedčenými turistickými trasami, s dôrazom na menej známe oblasti, resp. využitie miestnych znalostí, často mimo značených chodníkov.
 • Sprevádzanie „sviatočných turistov“, ktorí sa ešte len chcú naučiť abecedu a malú násobilku pešej turistiky.
 • Zaúčanie turistov do tajov viacdenných výprav, plánovanie, varenie; vrátane prenajímania výbavy, keď si adepti ešte nie sú istí, či ich taká záľuba ešte len „chytí za srdce“.
 • Turistické výpravy a pobyt v prírode s vzdelávaním v oblasti „bushcraftu“.
 • Pobyt v prírode s prenocovaním a pozorovaním hviezdnej oblohy s výkladom o astronómii, planétach, meteorických rojoch a pod.
 • Organizácia podporného tímu pre diaľkové pochody „expedičným štýlom“.
 • Sprevádzanie cezpoľných cyklistov miestnymi trailami a zaujímavými trasami.
 • Sprevádzanie turistov na lyžiach na klasických bežkárskych trasách, ale aj back country terénoch, požičiavanie výstroja, ale aj náročnejšie viacdňové výpravy.
 • Výcvik turistov pre špecifiká zimnej turistiky, vrátane táborenia pod holým nebom.

Chceme dosiahnuť, aby sprevádzanie v prírode bola voľná živnosť, bez vynucovania členstva v akýchkoľvek asociáciách. To neplatí pre horských vodcov v horolezeckom teréne, zároveň však povolanie horského vodcu nesmie byť vstupenkou do chránených území.

Scroll to top