Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Občianske združenie

Sloboda pohybu
Šuľany 6
Horný Bar
930 33

IČO: 42174333

Registračné číslo: VVS/1-900/90-31885

Na tejto stránke nájdete myšlienky, ktoré kryštalizovali od čias, keď som ešte v osemdesiatych rokoch intenzívne liezol, vyvinuli sa ďalej, keď som sa po 25 rokoch práce ako homo administriensis začal venovať turistike, videl som, čo sa deje v slovenskej prírode – nelogickú toleranciu jej ničenia a zároveň príkre okresávanie slobody obyčajného pešiaka, ktoré často nedáva žiadnu logiku. Na tejto stránke sú zachytené postoje, ktorá vznikli z diskusií s mojimi priateľmi, ale aj milovníkmi prírody, ktorých som stretol na početných výpravách po Slovensku. Ovplyvnili ma na prednáškach ľudia, ktorých považujem za skutočných ochranárov z terénu, lesníci, ktorí začali vo svojej práci používať najmodernejšie poznatky o biológii lesa a jeho prepojenie s prostredím, no v prvom rade som sa vždy snažil pozerať okolo seba, študovať veci, ktoré vidím, pozorovať a robiť si svoje závery.

Budem veľmi vďačný za spoluprácu a pomoc od ľudí, ktorí majú podobné zmýšľanie, ale aj za racionálne vyslovené námietky, či podnety. Záujmové okruhy združenia ďaleko prekračujú možnosti jednotlivca, či malej skupiny, preto sa bez vytvorenia istej komunity ľudí, ochotných prispieť finančne aj dielom svojich rúk, nedostaneme ďaleko. Preto som spustil túto stránku bez zbytočných fanfár, najprv nás čaké ešte veľa stretnutí, diskusií s nadšencami aj odborníkmi a reálne aktivity budú pribúdať postupne, podľa možností ľudí, ktorí sa pridajú

Ak chcete niečo komunikovať, napíšte na timko@slobodapohybu.sk a pokúsim sa v rozumnom čase odpovedať.

Pavol Timko

PS: Zatiaľ sme neriešili rastúce členstvo v OZ, predsedkyňou je moja žena (a turistická parťáčka) Monika a zopár kamarátov je členstvo. Určite však v krátkej budúcnosti vymyslíme systém na prijímanie nových členov, ide samozrejme najmä o aktívnu účasť v práci združenia. Poriadne si prečítajte celý obsah stránky a dajte vedieť, ak by ste sa chceli nejako zapojiť.

Scroll to top