Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Účely a záujmové okruhy združenia

Tu nájdete iba bez detailov vymenovaný zoznam, podrobnosti si vyhľadajte na jednotlivých stránkach, ktoré pre prehľadnosť nájdete v menu.

 • Presadiť právo chodca kráčať kamkoľvek v prírode (s určitými výnimkami)
 • Právo využívať les vrátane zverníc
 • Právo nocovať v prírode (bivakovať max. 2 noci na jednom mieste), mimo obydlí a v stanovenej vzdialenosti od nich
 • Zvyšovať zodpovednosť turistov osvetou a vzdelávaním
 • Sústrediť ochranu prírody na obmedzovanie hospodárskej činnosti namiesto obmedzovania chodca
 • Podpora zavedenia bezzásahových oblastí, ktoré si prevezme do svojej správy divočina
 • Podpora prírodného turizmu, ktorý nie je založený na „atrakciách“
 • Podpora a vytváranie funkčných modelov ako vytvárať príležitosti pre zárobkovú činnosť miestneho obyvateľstva z prírodného turizmu
 • Dosiahnuť, aby sprevádzanie v prírode bola voľná živnosť, to neplatí pre horských vodcov v horolezeckom teréne
 • Podpora ochranárskych hnutí, ktoré presadzujú bezzásahové územia na väčšine plochy národných parkov, či rozhodujúcich biotopov vzácnych území
 • Podpora lesníkov, ktorí dodržiavajú hospodáranie blízke prírode, najmä kontinuálne udržiavanie kontinuálneho porastu bez holorubov, tiež návrat k prirodzenému druhovému zloženiu
 • Podpora troj a v rozumnej miere štvorsezónnych prístreškov pre prenocovanie na turistických trasách
 • Budovanie a údržba lavičiek a stolov na frekventovaných turistických trasách
 • Budovanie a údržba studničiek v čo najväčšom počte na turistických trasách
 • Vytvorenie zázemia pre bezpečnejšie a pohodlnejšie putovanie diaľkovými turistickými magistrálami, ako je Cesta hrdinov SNP, Rudná magistrála a pod.
 • Podpora slovenskej obdoby tzv. “trail angels
 • Podpora budovania oddelených cyklotrás (bežkárskych tratí v zime) od chodníkov pre peších turistov, aby sa znížila početnosť konfliktov, či rozšliapávanie bežkárskych stôp
 • Právo používať nože pre bushcraft (vzhľadom na ohrozenie práv ohľadom modernej posadnutosti zakazovať akékoľvek zbrane v rukách obyvateľov)
 • Podpora tradičnej vidieckej architektúry a snahy o jej záchranu, pretože ochrana sa netýka len prírody, ale aj krajiny
 • Podpora tradičného chovu hospodárskych zvierat, salašníctva a udržiavanie pasienkov v horách, s nimi spojenej špecifickej kveteny; aktivity zabraňujúce zarastaniu takýchto plôch drevinami

Scroll to top