Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Ochrana prírody a krajiny

Túto sekciu doplníme neskôr, ale budeme ňou vyjadrovať svoj postoj k ochrane prírody, či ochranárskym organizáciám. Nápadov máme veľa, ale nedokážeme sa hneď venovať všetkým témam, bude si to vyžadovať viac času a ochotných ľudí.

Záleží nám na tom, lebo zničené prostredie je ešte väčšia bariéra, ako ploty.

Boli sme svedkami nepredstaviteľnej devastácie prírody, často pod zámienkou „záchrany lesa“, ale aj ničenie krajiny výstavbou centier turistického ruchu za hranicou akejkoľvek súdnosti a vkusu.

Scroll to top