Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Turistická infraštruktúra

Vymenujeme len základný zoznam, viac  podrobností nájdete pod príslušnými položkami menu.

  • Prístrešky a búdy
  • Útulne,  koliby a salaše
  • Táboriská
  • Altánky
  • Lavičky
  • Studničky
  • Zásobovanie exponovaných útulní drevom
  • Trail angels…

Neriešime tu úplne všetky prípady infraštruktúry, napr. značenie podľa KST, mapy, informačné panely, terénne úpravy, reťaze a pod.

Scroll to top