Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Oddelenie cyklotrás

Na niektorých miestach je frekvencia cyklistov na turistických trasách tak veľká, že to spôsobuje problémy a nevraživosť. Niektorí cyklisti jazdia prirýchlo, nevedia používať zvonček a občas vydesia turistov na smrť. Na druhej strane si ani cyklisti nemôžu vždy užiť jazdu, pretože niektoré trasy sú plné ľudí a o nejakej bežnej, plynulej jazde sa tam nedá hovoriť.

Ideálom by bolo, aby sa budovali paralelné špecializované trasy, aby sa obe tieto skupiny návštevníkov oddelili. Cyklotrasy svojím výškovým profilom môžu vyhovovať v zime bežkárom, tí zas majú ťažké srdce na peších turistov, ktorí sa nie a nie naučiť, že lyžiarsku stopu treba ctiť, nie rozšliapávať.

Aj keď táto téma nepatrí k najvyšším prioritám života v prírode, isto by takéto riešenie na niektorých miestach prinieslo viac slobody.

Scroll to top