Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Útulňa Drina na Čergove

OZ Sloboda pohybu a správcovia „Starí Vlci“ organizujú brigádu na opravu útulne Drina.


Vďaka stránke hiking.sk ľudia poslali finančné dary  a tak Drina prešla viacerými úpravami, medzi najdôležitejšie patrí náter strechy, nasadenie okien na presvetlenie a oprava dverí.

V auguste v termíne 28. – 30.08 by sme chceli spraviť nasledujúce veci: postaviť novú latrínu, vyniesť a nainštalovať novú piecku, postaviť dreváreň a útulňu odizolovať.

Prispievať môžete na nasledovný účet:

Číslo účtu: 2943084237/1100

IBAN: SK84 1100 0000 0029 4308 4237

SWIFT: TATRSKBX

Názov účtu: Sloboda pohybu

Ak chcete podporiť konkrétne túto útulňu, do správy napíšte „Drina“, keďže na tento účet priebežne prichádzajú dary aj na iné akcie občianskeho združenia.

Zopár záberov z predchádzajúcej brigády:

Zaizolovali sme dvere do útulne
Vyčistili sme strechu od lístia
Natreli sme strechu, aby nehrdzavela
Scroll to top