Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Zrub Šiprúň

Pod vrchom Šiprúň nad ústím Čutkovskej doliny pri lokalite Maďarovo býval zrub (pôvodne pastierska koliba), ktorý však do značnej miery podľahol zubu času. Salašov v okolí bývalo viac, postupne však zanikali, pastieri začali používať skôr maringotky, ktoré dotiahli na pasienky a navyše takto mohli meniť polohu svojej základne každý rok.

Z iniciatívy ružomberských turistov a špeciálne pána Hanesa, sme začali uvažovať nad jeho úplnou obnovou, zapasovalo to aj do našich plánov, že by sme radi zorganizovali workshop, kde by sme čo najvernejšie zdokumentovali stavbu tradičnými technikami. V spolupráci s partiou z dreveniciari.sk by sme radi vytvorili doslova návod na výstavbu tradičného zrubu, od základov, cez steny z guľatiny s rohovými zámkami, až po strechu pokrytú šindľami. Všetko by sme zdokumentovali na video a pomohli by sme s odovzdávaním štafety ďalším generáciám dreveničiarov.

Predovšetkým by však takto vznikla ďalšia útulňa, ktorá by poslúžila turistom, ktorí potrebujú nocľah na liptovskej vetve hrebeňovky Veľkej Fatry, keď idú od Vlkolínca alebo Malina Brda.

Nákres je len orientačný, bude upresnený po premeraní základov pôvodného zrubu (kliknutím si obrázok zväčšíte):

Zoznam úloh
 • zabezpečiť predbežný súhlas Mestských lesov RK a samotného mesta ✔︎
  (ide o mestské pozemky)
 • získať predbežné pozitívne stanovisko NP MF ✔︎
  (nachádza sa v ochrannom pásme NP)
 • získať pozitívne stanovisko HZS
 • získať dobové fotografie ✔︎
 • lokalizovať pôvodnú polohu, resp. rozhodnúť o umiestnení ✔︎
 • nakresliť konštrukciu zrubu ✔︎
 • zabezpečiť, aby nevznikol konflikt s pastiermi
  – zistiť, kto tam pasie a na základe akého titulu
  – vykomunikovať naše plány
 • spočítať spotrebu materiálu
  – kamene na základy
  – guľatina správnych rozmerov
  – tyčovina na krokvy
  – žrďovina na latovanie
  – šindle
  – dosky (štíty, dvere a pod.)
  – pánty
 • získať materiál na hrubú stavbu
  – máme prísľub od Mestských lesov ✔︎
  – použiť najradšej smreky z porastu, ktorý treba aj tak preriediť
 • objednať včas šindle
 • pripraviť včas zoznam náradia a materiálnych potrieb
 • naplánovať čas stavby (neskoré leto 2022)
 • zabezpečiť financovanie
  – obvyklá výzva pre darcov na našich mediálnych kanáloch
  – lokálna zbierka
  – príspevok Mestských lesov RK
 • dotiahnuť akékoľvek administratívne kroky
  (v ideálnom stave to považovať za rekonštrukciu pôvodného objektu)
 • zorganizovať pracovníkov a záujemcov na zaškolenie v tradičných postupoch
  – dvoch robotníkov prisľúbili Mestské lesy
  – odborný dozor (najlepšie niekto z partie Hubovcov)
  – zabezpečenie nakrúcania každého kroku stavby
 • vývoz materiálu a náradia
  – zorganizovať bežecké preteky, každý účastník vynesie 2 šindle
  – traktor alebo V3S
 • príprava staveniska,
  – tábor pracovníkov
  – prípadná úprava prameňa
  – postavenie latríny
 • samotná stavba
 • slávnostné otvorenie útulne
 • spracovanie videa, výukové filmy, články

Galéria historických obrázkov (nie všetky sú z našej lokality)

Scroll to top