Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Zrub Šiprúň

Prvá brigáda bola 5.- 9.7.2023. Po nej zrub vyzeral takto:

Druhá brigáda bola 10.-13.8., tu je zrub po nej:

Tretia brigáda bola 1.-3.9., takto sme zanechali zrub po nej:

Štvrtá brigáda prebehla 15.-17.9., po nej vyzeral zrub takto:

Piata brigáda prebehla 21.-23.9. po nej je už nová útulňa použiteľná turistami:

Posledná tohtoročná akcia bola ešte v novembri, dokončili sme východný štít, urobili dvierka, zvyšok sa dokončí na jar. V zime vyzeral zrub takto:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tu je pôvodný text, ktorý sme vytvorili pred prvou akciou:

Na tomto mieste pod vrchom Šiprúň nad ústím Čutkovskej doliny pri lokalite Maďarovo býval zrub (pôvodne pastierska koliba), ktorý však do značnej miery podľahol zubu času. Salašov v okolí bývalo viac, postupne však zanikali, pastieri začali používať skôr maringotky, ktoré dotiahli na pasienky a navyše takto mohli meniť polohu svojej základne každý rok.

Z iniciatívy ružomberských turistov a špeciálne pána Hanesa, sme začali uvažovať nad jeho úplnou obnovou, zapasovalo to aj do našich plánov, že by sme radi zorganizovali workshop, kde by sme čo najvernejšie zdokumentovali stavbu tradičnými technikami. V spolupráci s partiou z dreveniciari.sk by sme radi vytvorili doslova návod na výstavbu tradičného zrubu, od základov, cez steny z guľatiny s rohovými zámkami, až po strechu pokrytú šindľami. Všetko by sme zdokumentovali na video a pomohli by sme s odovzdávaním štafety ďalším generáciám dreveničiarov.

Predovšetkým by však takto vznikla ďalšia útulňa, ktorá by poslúžila turistom, ktorí potrebujú nocľah na liptovskej vetve hrebeňovky Veľkej Fatry, keď idú od Vlkolínca alebo Malina Brda.

Predstava o zrube:

Zoznam úloh
 • zabezpečiť súhlas Mestských lesov RK a samotného mesta ✔︎
  (ide o mestské pozemky)
 • získať pozitívne stanovisko NP MF odboru živ. prostredia ✔︎
  (nachádza sa v ochrannom pásme NP)
 • spolupracovať s HZS (tyčové značenie) ✔︎
 • získať dobové fotografie ✔︎
 • lokalizovať pôvodnú polohu, resp. rozhodnúť o umiestnení ✔︎
 • nakresliť konštrukciu zrubu ✔︎
 • zabezpečiť, aby nevznikol konflikt s pastiermi ✔︎
  – zistiť, kto tam pasie a na základe akého titulu
  – vykomunikovať naše plány
 • spočítať spotrebu materiálu ✔︎
  – kamene na základy ✔︎
  – guľatina správnych rozmerov ✔︎
  – tyčovina na krokvy ✔︎
  – žrďovina na latovanie ✔︎
  – šindle a dosky (doviezť zvyšok po Krstej zo skladu) ✔︎
  – pánty a dvierka ✔︎
 • získať materiál na hrubú stavbu ✔︎
  – máme prísľub od Mestských lesov ✔︎
 • objednať včas šindle ✔︎
 • pripraviť včas zoznam náradia a materiálnych potrieb ✔︎
 • naplánovať čas stavby (leto 2023) ✔︎
 • zabezpečiť financovanie ✔︎
  – obvyklá výzva pre darcov na našich mediálnych kanáloch ✔︎
  – lokálna zbierka ✔︎
  – grant z nadácie Ekopolis ✔︎
  – grant z OOCR ✔︎
 • dotiahnuť akékoľvek administratívne kroky ✔︎
  (v ideálnom stave to považovať za rekonštrukciu pôvodného objektu) ✔︎
 • zorganizovať pracovníkov a záujemcov na zaškolenie v tradičných postupoch ✔︎
  – zabezpečenie nakrúcania každého kroku stavby ✔︎
 • vývoz materiálu a náradia ✔︎
  – výbava, náradie a šindle
  – traktor alebo V3S ✔︎
 • príprava staveniska ✔︎
  – tábor pracovníkov ✔︎
  – úprava prameňa ✔︎
  – postavenie latríny
  – vyrobiť kozy na kresanie ✔︎
  – šiatre z plachiet ako tieň a pre prípad dažďa ✔︎
 • samotná stavba
  – nanosiť kamene ✔︎
  – naplánovať využitie guľatiny ✔︎
  – úprava/prekopanie podložia ✔︎
  – nadvihnúť zrub a vložiť izoláciu na betón ✔︎
  – okresanie štítových zrubov a krokevníc ✔︎
  – šindľovanie ✔︎
  – palanda v podkroví
 • obnovenie značenia RK – Vyšné šiprúňske sedlo (zelená) ✔︎
  – dohoda so značkárom v KST RK ✔︎
  – významová odbočka k prameňu (a útulni) ✔︎
  – dohoda s HZS ohľadom tyčového značenia ✔︎
 • náučná tabuľa na zrube
 • plakety o sponzoroch
 • slávnostné otvorenie útulne
 • spracovanie videa, výukové filmy, články

Materiálne vybavenie
lekárnička, filter na vodu
rukavice
občerstvenie pre brigádnikov
tarp pre prespanie vonku
krycie plachty + šnúry
stolík a stolička
bordelsáčky
poznámkový blok a ceruzky
colštok/pásmo
pajser
obojručák
sekery (vrátane tesárskych) a kliny
píla s príslušenstvom (elektrická)
ručné píly
kladivá a kyjanička
kliešte, kombinačky
klince
ručné vrtáky
tvrdé drevo na kolíky
tesárske dláta
pracovné nože
hoblík
náradie na brúsenie
kramle na úchyt kmeňov, zrubov a pod.
hever
konopné laná
čakan, lopaty
kosák
guľatina
tvrdé drevo na kolíky
tyčovina zo smrekov
dosky
šindle
klince

Ak chcete podporiť obnovu salaša, tu sú údaje:

Číslo účtu: 2943084237/1100
IBAN: SK84 1100 0000 0029 4308 4237
SWIFT: TATR SK BX
Názov účtu: Sloboda pohybu

Galéria historických obrázkov (nie všetky sú z našej lokality)

Scroll to top