Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Cieľ združenia

Vrátiť v čo najväčšej miere slobodu pešiemu turistovi, aby až na rozumne zdôvodnené výnimky mohol chodiť kamkoľvek v prírode, bivakovať tam, a aby bol tento spôsob trávenia voľného času plne akceptovaný a čo najviac podporovaný.

Scroll to top