Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Terénna ochrana

Presadiť pravidlo, že ochrana prírody sa bude opierať predovšetkým o poznatky terénnych ochranárov, OZ bude podporovať aj ad hoc obmedzenia, ktoré vyplynú z hlásenia turistov, horolezcov atď. ochranárom, aby sa dočasne uzavrela lokalita napr. kvôli hniezdeniu a pod. Celý koncept bude prerokovaný s takýmito ochranármi z terénu, aby sa našiel užitočný kompromis.

Scroll to top