Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Studničky

Budovanie a údržba studničiek v čo najväčšom počte na turistických trasách.

Scroll to top