Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Podpora lesníkom

Podpora lesníkov, ktorí presadzujú a dodržiavajú hospodáranie blízke prírode, najmä udržiavanie kontinuálneho porastu bez holorubov, tiež návrat k prirodzenému druhovému zloženiu zodpovedajúcemu daným biotopom.

Scroll to top