Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Ochranárske hnutia

Podpora myšlienkovo blízkych ochranárskych hnutí, ktoré presadzujú bezzásahové územia na väčšine plochy národných parkov, či rozhodujúcich biotopov vzácnych území, so snahou o spojité plochy chránených území, aby sa udržala biodiverzita a dôležité funkcie v biosfére.

Scroll to top