Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Ochrana pred hospodárskymi zásahmi

Zmeniť paradigmu ochrany prírody tak, aby sa týkala predovšetkým hospodárskych zásahov (developerstvo, ťažba dreva a nerastov a pod.) a nesústreďovala sa na turistu; vstup bude automaticky povolený všade tam, kde môže ísť pilčík, či lesné mechanizmy.

Scroll to top