Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Koniarka v Čutkovskej doline

Neďaleko turistickej chaty v Čutkovskej doline je stará koniareň, ktorá kedysi slúžila na ustajnenie koní, slúžili na približovania dreva v doline. Objekt už nejaký čas neslúži svojmu účelu a chátra, ale občianske združenia Černovský chotár a Sloboda pohybu začali skúmať, či by sa koniareň nedala obnoviť a používať pre nové účely. Uvažuje sa, že by sa v prízemí mohla umiestniť muzeálna expozícia, ktorá by pripomínala prácu v lese v dávnejších dobách – ako sa rúbalo drevo, resp. zvážalo seno na krňačkách a pod. Naše OZ zas navrhuje, že by sa mohol využiť pôjd budovy ako núdzový nocľah v prípadoch, keď na blízkej turistickej chate nikto nie je a turisti by chceli ráno pokračovať ďalej svojou cestou.

Renováciu by sme chceli zrealizovať čo v najväčšej miere s miestnymi aktivistami a za pomoci Mestských lesov Ružomberok, najmä ak pôjde o zabezpečenie materiálu.

 • prieskum, zameranie a nafotenie objektu
 • stanovenie termínov
 • objednanie šindľov, prípadne dosiek z červeného smreka (50m2)
 • ubytovanie pre brigádnikov, občerstvenie
 • vybaviť vjazd do doliny
 • odborné strhnutie a odvoz strešnej krytiny
 • provizórne zakrytie objektu plachtami
 • vyrobiť z guľatiny rebrík, ktorý následne poslúži ako prístup do podkrovia
 • upresnenie prvkov, ktoré bude treba meniť na krove
  – krokvy
  – latovanie
 • vyrúbanie niekoľkých stromov, ktoré zasahujú do konštrukcie a zvyšujú vlhkosť objektu (zároveň z nich využijeme drevo ako materiál)
 • získanie ďalšej guľatiny z okolia podľa daných rozmerov zhnitých zrubov
 • výmena zhnitých zrubov najmä na južnej a západnej strane (viď foto nižšie) ešte pred pokrytím strechy, keďže čerstvé šindle budú predstavovať veľkú váhu
 • kontrola a výmena všetkých zhnitých nosných prvkov vrátane krovu
 • kontrola a výmena prvkov podlahy a štítov
 • pokládka tradičných šindľov (2x 8,15x3m)
 • prípadne vydlabať odkvapy a namontovať 
 • výmena rámov, vrát a okien (podľa možnosti použiť pôvodné kovania)
  – podľa potreby získať funkčné, ale staré kovania v Černovej alebo inde
 • odkopať terén podľa potreby (najmä pri vrátach) a vyložiť prístup plochými kameňmi
 • odkopať rigoly na odvod vody
 • renovácia pôvodných prvkov v interiéri
 • vytvorenie expozície 

Materiálne vybavenie všeobecne

 • šindle 70cm
 • dlhé klince 
 • široké dosky na štíty
 • tyčovina zo smrekov na mieste
 • guľatina na zruby (vtedy aj gurtne/oceľové lano a hever)
 • guľatina na posedenie
 • lekárnička
 • výbava na táborenie (podľa počtu brigádnikov), bandasky na vodu
 • krycia plachta na náradie a materiál
 • poznámkový blok a ceruzky, colštok/pásmo
 • obojručák
 • sekery (vrátane tesárskych podľa potreby)
 • ručné píly, 
 • pilník, náradie na brúsenie
 • kladivo s vyberákom klincov
 • pajser
 • obracačka kmeňov
 • kliešte
 • bežné klince, skrutky
 • skrutkovače, nebožiece
 • ručná vŕtačka a vrtáky
 • tesárske dláta
 • hoblíky 
 • kramle na úchyt kmeňov, trámov a pod.
 • kosa alebo aspoň kosák, oslička
 • vojenská lopatka
 • krompáč

Obrazová príloha z prieskumu

Čelný pohľad, všimnite si prehnutú strechu

Z tejto strany treba odkopať terén
Časť zrubov treba meniť, ale väčšina je v poriadku
Dva zruby vymeníme aj od juhu

Stav strechy naznačuje, že treba rýchlo konať

 

Scroll to top